Teknikprogrammet

Produktionsteknik / Teknikvetenskap

Olika vägar till examen

Teknik, matematik och naturvetenskap ger nycklar att lösa de globala utmaningarna. Vår teknikutbildning handlar om att skapa en hållbar framtid med banbrytande och digital teknik. Och hur världens framtid påverkas av vår konsumtion och produktion. Vi sätter fokus på metoder och strategier som skapar en hållbar utveckling under hela processen från idé till konstruktion, produktion och företagande. Teori omsätts till praktik genom bland annat UF-företagande, skarpa uppdrag, studiebesök samt praktik hemma och ute i världen.

Inriktning: Teknikvetenskap

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Den här inriktningen utvecklar din kreativitet och förmåga för analys och problemlösning. Inriktningen kopplar samman teknik, matematik och fysik med fokus på hållbar utveckling och förbereder dig för vidare högskolestudier.

Se filmen om vår nya inriktning där lärare och elev berättar vad som gör teknikvetenskap unik.

Inriktning: Produktionsteknik

Är du intresserad av cirkulär ekonomi och den tekniska processen i kedjan från konstruktion till produktion och återvinning? Den här inriktningen ger dig kunskaper och färdigheter i produktion och företagande. Du läser kurser som CAD, produktionskunskap och produktionsutrustning och får följa processen från idé till färdig produkt. Du får lära dig att producera med hjälp av 3D-skrivare, fräs och laser.

Se filmen om vår nya inriktning där lärare och elev berättar vad som gör teknikvetenskap unik.

Våra inriktningar

Vårt teknikprogram erbjuder en utbildning där du kan välja mellan två inriktningar. Eftersom vi inte vill att du ska missa någon behörighet kan du välja till Matematik 4 och Fysik 2 även om du väljer inriktningen Produktionsteknik.

Produktionsteknik

Är du intresserad av cirkulär ekonomi och den tekniska processen i kedjan från konstruktion till produktion och återvinning? Den här inriktningen ger dig kunskaper och färdigheter i produktion och företagande. Du läser kurser som CAD, produktionskunskap och produktionsutrustning och får följa processen från idé till färdig produkt. Du får lära dig att producera med hjälp av 3D-skrivare, fräs och laser.

Kurser:
Produktionskunskap 1 | 100p
Mekatronik 1 | 100p
Produktionsutrustning | 100p

Utbildningen passar dig som:

  • Är intresserad av teknik och produktion
  • Gillar att lösa problem
  • Vill få jobb direkt efter utbildningen
  • Vill inrikta dig mot ett yrke inom teknik, bygg eller miljö


Vad kan jag göra efter gymnasiet? Exempel på yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen produktionsteknik finns inom produktionsutveckling och robotteknik eller som automationsingenjör.

Du kan också välja att studera vidare, efter gymnasiet är du förberedd på högre studier inom teknik. Men du kan också välja att studera ett tekniskt fjärde år och bli gymnasieingenjör.


Teknikvetenskap

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Den här inriktningen utvecklar din kreativitet och förmåga för analys och problemlösning. Inriktningen kopplar samman teknik, matematik och fysik med fokus på hållbar utveckling och förbereder dig för vidare högskolestudier.

Kurser:
Matematik 4 | 100p
Fysik 2 | 100p
Teknik 2 | 100p

Utbildningen passar dig som:

  • Vill fördjupa dina kunskaper inom matematik och fysik och förstå samband
  • Gillar att lösa problem
  • Planerar att läsa vidare på högskola
  • Vill ha en utbildning som är bred och ger dig stora möjligheter i framtiden


Vad kan jag göra efter gymnasiet? Exempel på yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen teknikvetenskap finns inom alla typer av ingenjörsyrken. Du blir behörig att söka såväl högskoleingenjörs- som civilingenjörsutbildningar, utan att lägga till kurser. Det här är alltså inriktningen för dig som gillar matematik och inte vill stänga några dörrar.


Våra fördjupningar

Vi ger dig möjlighet att ytterligare fördjupa dina kunskaper genom att välja ett fördjupningspaket. Du kan välja mellan båda fördjupningarna oavsett vilken inriktning du har valt.

Fördjupning Teknisk design

Har du ett särskilt intresse av teknik och vill läsa mer teknik så är fördjupningen Teknisk design något för dig. Du jobbar med konstruktion och design, både praktiskt och teoretiskt i olika projekt, och du blir en fena på 3D-modellering. Konstruktion av produkter med funktionell design och ekologiskt hållbara produktionslösningar står på schemat.

Kurser:
CAD 1 | 50 p
CAD 2 | 50 p
Konstruktion 1 | 100 p
Designmodeller | 100 p

Fördjupning Natur

Om du är intresserad av kemi och biologi eller kanske vill läsa vidare inom medicin så är fördjupningen Natur något för dig. Du läser och labbar om allt från molekyler till globala ekosystem och djupdyker i kemiska reaktioner. Naturvetenskapliga arbetsmetoder för forskning, experiment samt tolkning och kritisk granskning av resultat och information är viktiga inslag i kurserna. Fördjupningen kan tillsammans med andra val ge dig full behörighet till alla högskoleutbildningar.

Kurser:
Biologi 1 | 100 p
Biologi 2 | 100 p
Kemi 2 | 100 p

Unikt samarbete med Mälardalens Högskola

Sverigeunik utbildning

Ung Företagsamhet

Under år 2 läser alla kursen entreprenörskap och deltar i Ung Företagsamhet som finns över hela Sverige med mer än 34 000 elever varje år. Du driver tillsammans med andra elever på skolan ett företag som utgår från den affärsidé ni tagit fram. Ni gör en affärsplan, budgeterar och driver företaget under läsåret i tvåan men processen med att starta företaget och ta fram en idé börjar redan i år ett. Du lär dig massor under UF-året - om företagande och ekonomi, skapar nya kontakter och utvecklas som person.

Praktik i Sverige och utomlands

I vår utbildning har vi praktik under år 1 och 3. Att på ett högskoleförberedande program få praktik och insikt i arbetslivet är ett mervärde som få skolor kan erbjuda. Den första perioden är i Sverige på något av teknikföretagen i regionen. På din praktik får du lära dig mer om arbetslivet och hur ett företag fungerar i praktiken och du kan knyta värdefulla kontakter för framtiden. Den andra praktikperioden genomförs år 3 och då har du möjlighet att förlägga den till ett teknikföretag utomlands. Skolan har utbyten med flera länder men du kan också ordna din egen plats.

“Riktigt nöjd med mitt val! Den lilla skolan gör att man kommer nära både elever och lärare”
Elev TE19
Stäng