Inspire the next generation

Ett koncept för utökad jämställdhet, mångfald och inkludering, som är utvecklat tillsammans med Hitachi Energy. Med målet om att leda fler unga tjejer och ickebinära att välja en framtid inom teknik- och energibranschen.

Vi vet att arbetsplatser med mångfald inom alla områden driver innovation och framgång. En inkluderande kultur där alla känner sig välkomna och där människor med olika erfarenheter och perspektiv värderas högt skapar ett innovativt klimat.

På Hitachigymnasiet är 37% av eleverna tjejer och vi strävar mot att den andelen i framtiden ska vara 50%, vilket kommer leda till att fler tjejer väljer att göra karriär inom teknik- och energibranschen. För att nå våra mål och en ökad jämställdhet, mångfald och inkludering måste vi alla arbeta tillsammans.

Vi kan, vill och behöver bli bättre. På Hitachigymnasiet försöker vi hela tiden utvecklas för att bli bättre på att nå ut till unga tjejer och ickebinära och självklart även ta hand om de tjejer vi har hos oss just nu. Därför känns det extra kul att äntligen starta vårt nya koncept ”Inspire the Next”. Detta är ett koncept som vi har utvecklat tillsammans med Hitachi Energy och i det konceptet ingår olika aktiviteter dels för de yngre eleverna och dels för elever som går hos oss.

Vi är bryggan mellan ungdomar och näringslivet och den rollen vill vi förvalta på allra bästa sätt. Vår vision är att vi utbildar för en bättre värld och därför vi vill ta ett större ansvar. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Inspire the next generation: Främjande av jämställdhet, mångfald och inkludering.

Vissa studier visar att tjejers teknikintresse är som lägst på högstadiet och då är det inte så konstigt att det påverkar gymnasievalet. Men många gånger är det snarare en uppfattning om att ens intressen och kompetenser inte är teknik som är problemet. Vi tror att det är viktigt att visa upp bredden inom teknik- och energibranschen och ingenjörsrollen och vad tekniken kan användas till, så att man får syn på möjligheterna. Teknik handlar ofta om problemlösning, att tillämpa tekniken och med hjälp av tekniken lösa de utmaningar som världen och samhället står inför och skapa en hållbar framtid. Det handlar om att vara kreativ och innovativ och det handlar om att tänka nytt, utveckla, designa och producera.

Det är också viktigt att det finns förebilder och ambassadörer som kan inspirera och visa vägen. Under den här eftermiddagen kommer våra besökare både få träffa förebilder som går på Hitachigymnasiet och som arbetar på Hitachi Energy.

En grym eftermiddag för tjejer och ickebinära i årskurs 7 och 8.

Vår vision är att vi utbildar för en bättre värld och därför vi vill ta ett större ansvar. Tillsammans kan vi göra skillnad. Under den här eftermiddagen kommer våra besökare både få träffa förebilder som går på Hitachigymnasiet och som arbetar på Hitachi Energy.

  • 5 April 2023
  • 16.20 — ca 19.30
  • Tjejer och ickebinära i årskurs 7 och 8

Program

16.20 Samling utanför UnoLamm, HVDC, Lyviksvägen 1  

16.30 Rundvandring/fabriksvisning i ventilproduktionen

17.15 Promenad till Hitachigymnasiet

17.30 Mat (Pizza) + mingel

18.00 Presentationer från tjejer på Hitachi Energy

18.30 Workshop/prova på olika moment tillsammans med Hitachigymnasiets elever.

Vi avslutar eftermiddagen ca 19.30

Varmt välkommen och vi ser fram mot en grym eftermiddag tillsammans!

Stäng