Integritetspolicy & Cookiepolicy

Hantering av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter bland annat personuppgiftslagen och ställer högre krav på behandlingen av personuppgifter. Bland annat stärks den enskildes rätt kring hur företag behandlar den enskildes personuppgifter. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund. Hitachigymnasiet använder cookies för att ge dig en bra upplevelse av våra webbsidor, i marknadsföringssyfte och för att föra statistik över våra webbplatser.

Integritetspolicy

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus eller en prova på dag, bokar rådgivning eller studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om vår skola, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, program och årskurs. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom koncernen.

Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

• Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.

• Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser.

Hur använder vi personuppgifterna?

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till.

Personuppgiftsansvarig på Hitachigymnasiet

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka program du sökt.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Cookiepolicy

Hitachigymnasiet använder cookies för att:

• mäta trafiken på hemsidan och för statistik. Informationen som samlas in är anonym.
• optimera din upplevelse av våra webbsidor
• i marknadsföringssyfte
• föra statistik över vår webbplats.

Vad är cookies och vad används de till?

Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies).

Permanenta cookies lagras på en enhet under en längre period för att webbplatsen ska kunna anpassas efter vars och ens önskemål, val och intressen. De används till exempel för att informera om vad som är nytt sedan senaste besöket på webbplatsen. Dessa cookies kan sparas i upp till två år.

Sessionscookies lagras temporärt på en dator när man besöker en webbplats och skickas mellan respektive dator och server under tiden man besöker webbplatsen. Dessa raderas när man stänger ned sin webbläsare. De används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts.

Varför används cookies på hitachigymnasiet.se?

Genom att använda cookies känner Hitachigymnasiets webbplats igen våra besökare som då inte behöver ange data på nytt varje gång man besöker våra webbplatser. Hitachigymnasiet kan i sin tur anpassa tjänsterna efter användarnas behov, så att man exempelvis inte behöver välja språk. Genom att cookies håller ordning på vad man tidigare visat intresse för, kan Hitachigymnasiet skräddarsy information och erbjudanden.

Hur använder Hitachigymnasiet cookies?

Hitachigymnasiet använder cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden på Hitachigymnasiets webbplats för att vidareutveckla digitala tjänster. Syftet är att optimera användarupplevelsen, individualisera marknadsföringen och få statistik. Informationen kan komma att delas med andra bolag inom och utom Hitachigymnasiet. Det gäller främst våra samarbetspartner, till exempel webbyråer men även Facebook och Google.

Information samlas in och sparas med Google Analytics för att föra statistik och kunna förbättra våra besökares upplevelse på webbplatsen. Informationen som skapas av dessa cookies genom användning av webbplatsen, inklusive besökarens IP-adress, vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan överföra denna information till tredje part om det krävs enligt amerikansk lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. För ytterligare information kring Google Analytics och Googles informationsbehandling hänvisas till Googles sekretesspolicy. Om besökaren inte vill att besöken på våra webbplatser ska visas i statistiken i Google Analytics kan besökarna installera ett tillägg i sin webbläsare.

Vad gäller på våra webbplatser?

Besökarna samtycker till Hitachigymnasiets användning av cookies i enlighet med denna Cookiepolicy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

Om man vill undvika cookies

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om besökarna inte vill tillåta cookies kan de vägra cookies i respektive webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på egen hårddisk.

Stäng